Мрачна шума
„Употреба човека“ Александра Тишме

Панорамска слика преломних година историје XX века, године пре, током и након Другог светског рата, дата је фрагментарним описима судбина за историју наизглед небитних ликова, без чије трагике, пак, она не би била то што јесте: слика сумрака цивилизације.