Дигитални омладински центар (ДОЦ) Градске библиотеке у Новом Саду је нова интегрална јединица Библиотеке и један од стратешких пројеката града Новог Сада. Као пројекат високог квалитета и могућности у развоју и примени нових технологија и дигитализованог материјала, Град је у потпуности подржао његову комплетну реализацију: обезбеђен је адекватан простор адаптацијом некадашњег Дома просветних радника (Нови Сад, Војводе Путника 1) и набављена је сва потребна опрема. 

Ентеријер Центра је савременог изгледа и максималних техничко-технолошких могућности, што га чини јединственим у нашој Републици – како по условима, тако и по концепту рада. Дигиталтни омладински центар (ДОЦ) је у складу са Стратегијом развоја информационог друштва у Републици Србији који пружа могућност свим структурама грађана да, на једном месту, остваре право на доступност грађе и информација уз помоћ расположивих људских стручних ресурса, добију брзе и валидне информације, као и грађу и документе у дигиталној форми. ДОЦ је место намењено пре свега младима узраста од 15 до 30 година, с обзиром да пружа прилику самосталног креирања садржаја који би имали за циљ развој стваралачког мишљења и изградњу индивидуалног израза и естетских критеријума, уз неговање креативне слободе.

Функција Дигиталног омладинског центра је потпуно у складу са законском регулативом јер представља дигитално чвориште у ком се налазе сервери за смештај дигиталне грађе. Захваљујући доброј техничкој опремљености, Центар обједињује даље процесе дигитализације, како грађе, тако и садржаја и програма (по селективном принципу), омогућује доступност и коришћење дигиталног материјала, промовисање дигиталних колекција и подстиче међуинституционалну сарадњу установа културе и образовања. Истовремено, он је место креативног стваралаштва младих, окупљања на изради мини пројеката и креативних индустрија и ширег повезивања младих. Дигитални омладински центар је по концепту врло комплексан: располагаће разноврсном грађом; у њему ће се реализовати различити програми; биће носилац даљег процеса дигитализације и креативног стваралаштва; биће својеврсни едукативни центар који предњачи у коришћењу нових технологија и дигитализованог материјала, за унапред постављене циљеве – што је начин да се млади продуктивно усмеравају у токове савременог друштва.

Пратећи потребе и захтеве младих у нашем граду, Градска библиотека у Новом Саду, која ове године прославља јубиларних 175 година постојања, креира за њих место окупљања на којем ће моћи да буду не само конзументи културних садржаја, већ активни учесници у њиховом креирању, и покретачка снага Центра. Међутим, поред културног, Центарће бити место неформалне едукације младих кроз разноврсне семинаре, радионице, моделе вршњачке едукације, језичке и рачунарске курсеве и активности које подстичу и развијају индивидуалну креативност, вештине и таленте. Такође, у њему ће се промовисати стваралаштво младих на њиховом путу ка успеху и афирмацији.

У савремено опремљеним просторијама ДОЦ-а који се састоји од рачунарске учионице, радионице, учионице са интерактивним дисплејем и мулти-функционалне сале, биће организовани, поред дигитализације, и едукативно-образовни, културни и креативно-забавни садржаји. У оквиру едукативно-образовног програма Центра млади ће имати прилику да се упознају са техникама академског писања, кроз психолошке и филозофске радионице развију емотивну писменост и критичко мишљење, похађају часове језика и дигиталне фотографије, те бесплатне курсеве из програмирања и популарних софтверских пакета. Изложбе, филмске пројекције, читалачки клубови и књижевне и драмске радионице, чиниће окосницу културних садржаја, док ће кроз музичке и плесне радионице, квизове и ликовне радионице бити конципиран креативно-забавни програм. У сарадњи са организацијама за младе, удружењима и групама младих, ученичким и студентским парламентима и водећим институцијама, промовишемо јачање свести о потреби активног учешћа младих у друштву, помажући им да развију интересовања и таленте и да се професионално усаврше.