Природа у књижевности

Природа као физичка манифестација Земље је свеприсутна у књижевности. Како се људски живот развио из природе и у сталном је односу са природом, исто тако и књижевност као људска креација …