Подкаст Дигиталног омладинског центра

Powered by RedCircle

Подкаст Дигиталног омладинског центра је покренут у мају 2021. године као нови посредник између библиотеке и корисника, читаоца и књиге. Његов циљ је да омогући свима приступ информацијама кроз неформални вид образовања, промовишући књигу и културу читања. Библиотека као место које подржава развој дигиталне писмености, употребом подкаста шири поље свог деловања и отвара пут ка новим корисницима.

Подкаст се првенствено бави књижевношћу са освртом на књижевну историју, теорију и поп културу. Реализован је као културно-едукативни програм који се састоји од анализе књижевних дела, обраде тема из фолклора, домаће и стране књижевности, препорука серија и филмова, промишљања неких друштвених и историјских питања, као и феномена из популарне културе. 

Креаторка подкаста је Александра Роквић, мастер професор књижевности и библиотекар.

Стилизоване транскрипте епизода са литературом можете пронаћи на блогу у категорији „подкаст“. 

Транскрипти подкаста

Епизода 11

 

Први део: Нордијска митологија I 

Други део: Нордијска митологија II

Епизода 9:

Од Саве Савановића до Сумрак саге: вампир у фолклору, књижевности и на филму

Први део: Вампир као митолошко биће 

Други део: Од Саве Савановића до Сумрак саге 

Епизода 6

Орвелова „1984”