Мрачна шума
„Употреба човека“ Александра Тишме

Панорамска слика преломних година историје XX века, године пре, током и након Другог светског рата, дата је фрагментарним описима судбина за историју наизглед небитних ликова, без чије трагике, пак, она не би била то што јесте: слика сумрака цивилизације.

Нико или неко: Капоров „Провинцијалац” пред тестом времена

Можда је прича о неоствареној љубави била исувише жанровска за тада младог писца који је у Србији објављивао само записе у „женском часопису“ а „озбиљне књиге“ само у Хрватској, па је хтео да овај роман буде попут Дунава широк, или још боље, да као Сава из Загреба уђе у Београд.