Супротстављени модели постмодернистичке поетике

Постмодернизам је у много чему противречна културна појава. У њему нема никакве помирујуће (или умирујуће) дијалектике која би разрешила напете тензије; због тога постмодернизам најчешће само поставља питања и оспорава, …